Het concept van de Edele Wilde

In de tijd van de Verlichting, in de achtiende eeuw, ontstond het geïdealiseerde beeld van de ‘bon sauvage’ ofwel de ‘edele of goede wilde’, met name in de filosofie van J.J. Rousseau. Het kwam er op neer dat beschaving en voortuitgangsgeloof niet altijd leiden tot...