Economie & Ondernemen

Bedrijfsherstel in Latijns Amerika zal trager zijn

7 juli 2020

Redactie

Bedrijfsherstel in Latijns Amerika zal trager zijn

Cepal geeft aan dat ongeveer 2,7 miljoen bedrijven in Latijns Amerika zullen sluiten. In Midden-Amerika zou de helft van de bedrijven negen maanden nodig hebben om terug te keren naar de factureringsniveaus van vóór de crisis.

De Latijns-Amerikaanse economie verkeert in een crisis en micro-ondernemingen worden het zwaarst getroffen. Volgens schattingen van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Cepal) zullen meer dan 2,7 miljoen formele bedrijven in de regio sluiten (19% van het totaal) en dat zou ongeveer 8,5 miljoen mensen zonder baan achterlaten. Daar komt nog bij de vermindering van banen in bedrijven die blijven opereren. De crisis zou dus bijna een derde van de formele werknemers treffen.

Alleen in Midden-Amerika geven de Kamers van Koophandel van de landengte aan dat meer dan 90% van de bedrijven 42% van het personeel heeft moeten schrappen. In het specifieke geval van El Salvador zijn meer dan 65.000 banen verloren gegaan in drie maanden (met gegevens vanaf mei), en berekeningen door entiteiten zoals het Central American Institute for Fiscal Studies (ICEFI) schatten dat als er informele banen bij op  zouden worden opgeteld, dit cijfer de 220.00 zou overschrijden. De Economische Stichting voor Sociale Ontwikkeling (FUSADES) verklaart dat het werkloosheidscijfer dit jaar in het land rond de 14% zal zijn. Het herstel, dat nog steeds geen teken van starten heeft, zal erg traag verlopen, volgens Cepal.

“In Midden-Amerika zou 50% van de bedrijven vier tot negen maanden nodig hebben om het omzetniveau van vóór de crisis te herstellen. Deze situatie wordt nog verergerd door micro-ondernemingen, die een periode nodig hebben van zeven maanden tot meer dan een jaar om dit doel te bereiken “, merkt het rapport van Cepal op. De meest getroffen sectoren in heel Latijns Amerika zijn toeristische diensten die zo’n 290.000 bedrijven en minstens een miljoen formele banen zullen verliezen. Daarnaast de handel, waar ongeveer 1,4 miljoen bedrijven zullen sluiten en ongeveer 4 miljoen banen zullen verdwijnen.

“De binnenlandse vraag is sterk gedaald, omdat het inkomen van mensen is gedaald en er grote onzekerheid is over het economisch herstel; ook de consumptiepatronen zijn veranderd”, legt Alicia Barcéna, secretaris van de Cepal uit. Volgens het onderzoek zou het Bruto Binnenlands Product tot een kwart worden beïnvloed. Het Internationaal Monetair Fonds heeft aangegeven dat het BBP van Latijns Amerika met meer dan 9% zal dalen.

Daarom geeft Cepal enkele maatregelen aan die de regeringen van het gebied zouden kunnen nemen, zoals: de uitbreiding van de voorwaarden en de reikwijdte van liquiditeits- en kredietmaatregelen, uitstel of intrekking van belastingbetalingen, oplegging van sociale zekerheid en opschorting van de betaling van basisdiensten, naast het verlengen van de respijtperiodes van kredieten.

Een andere maatregel is medefinanciering van de salarisadministratie, wat neerkomt op ongeveer 2,7 punten van het BBP, naast het geven van directe transfers aan zelfstandigen van $ 300 tot $ 500, afhankelijk van het land. Een ander punt is de steun voor grote bedrijven, die 39% van de werkgelegenheid in de regio genereren.

El Economista

Gerelateerde berichten

Van de ene crisis naar de andere- De onevenwichtige Argentijnse economie in vogelvlucht

Van de ene crisis naar de andere- De onevenwichtige Argentijnse economie in vogelvlucht

Argentinië is gewend aan periodes van recessies, koersschommelingen, hoge inflatie, wanbetalingen en sterk fluctuerende armoede. Dat komt mede door wisselvallig financieel en macro-economisch beleid. Tijdens de huidige sociaaleconomische problemen rees de ster van econoom Javier Milei als verpersoonlijking van het anti-establishment. Op 19 november strijdt hij in de tweede ronde van de verkiezingen om het presidentschap in een nek-aan-nekrace met Sergio Massa van de regerende peronistische partij.

Lees meer
agsdix-null

Politiek & Maatschappij

agsdix-null

Kunst & Cultuur

agsdix-null

Vrije tijd & Toerisme

agsdix-null

Economie & Ondernemen

agsdix-null

Milieu en Natuur

agsdix-null

Onderzoek & Wetenschap

Blijf op de hoogte

Adverteren op onze website?

Dat kan! Tegen een scherp tarief plaatsen wij uw advertentie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in en ontvang onze digitale nieuwsbrief met een overzicht van onze nieuwe artikelen.

Volg ons op social media

Wees als eerste op de hoogte van nieuwe artikelen en deel artikelen met uw netwerk.

Share This