Politiek & Maatschappij

Grote zorgen over rechten inheemse gemeenschappen

30 april 2017

Auteur: Amnesty International Paraguay

Amnesty International presenteert jaarverslag Paraguay

Amnesty International heeft in februari haar jaarverslag 2016/17 uitgebracht over de mensenrechtensituatie in de wereld. In het kader daarvan heeft de afdeling Paraguay van Amnesty International bijeenkomsten met de regering en acties op de pleinen van Asunción en Gran Asunción georganiseerd. Daarbij waren vertegenwoordigers aanwezig van plattelands- en inheemse gemeenschappen, die in het hoofdstuk over Paraguay genoemd worden.

In dit hoofdstuk stelt Amnesty “dat de armoede is afgenomen, maar dat vooral kinderen en jongeren nog steeds in armoede leven. Inheemse volken wordt nog steeds hun landrechten ontzegd en zij hebben geen inspraak in projecten die hun leefgebied aantasten. Zowel inheemse volken als Afro-Paraguayanen worden gediscrimineerd. De goedkeuring van een wetsontwerp om discriminatie te beëindigen laat nog altijd op zich wachten. Ook wordt melding gemaakt van schendingen van de vrijheid van meningsuiting en van vervolging van journalisten en mensenrechtenactivisten. En het grote aantal tienerzwangerschappen blijft zorgen baren.”

In het kader van de presentatie van het jaarverslag vonden bijeenkomsten plaats met gezagsdragers, zoals de voorzitter van de Senaat en afgevaardigden van de Commissie Mensenrechten van de Senaat, de minister van Justitie en zijn directrice mensenrechten. Daarnaast waren activisten van Amnesty International met een stand aanwezig op het O’Learyplein, waar geïnteresseerden het verslag konden inzien.

Openstaande schuld

Senator Blanca Ovelar, lid van de Commissie Mensenrechten van de Senaat, erkende dat er een grote schuld bestaat tegenover alle inheemse gemeenschappen. Zij betreurde de wijze waarop de Paraguayaanse overheid omgaat met de problemen van de inheemse volken. Volgens haar spant de overheid zich te weinig in om de mensenrechten te garanderen. Tot slot verontschuldigde zij zich voor de openstaande schuld van Paraguay tegenover de inheemse volken.

Pedro Santacruz, medelid van de Commissie Mensenrechten van de Senaat, verklaarde dat de intentie er is om de inheemse gemeenschappen te helpen, maar dat daarvoor politieke eenheid nodig is. Hij stelt dat er een proces van discussie moet komen om tot oplossingen te komen. Hij betreurde dat er zo weinig bereikt is en noemde als voorbeeld de zaak Curuguaty (foto).

In het district Curuguaty werden in 2012 elf boeren en zes politieagenten gedood bij een protest tegen gedwongen landonteigening. Dertien boeren werden vervolgd voor de dood van de politieagenten, maar er is nooit onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de politie bij de dood van de campesinos.

Ever Martínez, Minister van Justitie, benadrukte dat de regering altijd bereid is om plattelands- en inheemse gemeenschappen te ontvangen en naar hun klachten te luisteren. De minister nam nota van de gevallen die werden gepresenteerd door de rechthebbenden en beloofde de klachten door te geven aan president Horacio Cartes.

Open dialoog

María Teresa Añazco, voorzitter van Amnesty International Paraguay, toonde zich tevreden over de bijeenkomsten, omdat rechthebbenden hun klachten hebben kunnen indienen bij het parlement en hun zorgen hebben kunnen uiten over de zaken die nog in behandeling zijn bij de overheid. Tot slot sprak Añazco de hoop uit dat tussen nu en 10 december – internationale dag van de mensenrechten – oplossingen worden gevonden voor de problemen en conflicten in Paraguay die worden genoemd in het jaarverslag.

De inheemse gemeenschappen en boerenorganisaties, op hun beurt, verzochten de autoriteiten om gehoor te geven aan hun klachten, die zij al jaren geleden hebben ingediend. Als er geen antwoord komt van de overheid, zullen de noden in hun gemeenschappen alleen maar toenemen, en zullen hun rechten voortdurend geschonden worden.

Volgens Rosalía Vega, directrice van Amnesty International Paraguay, bood de presentatie van het jaarverslag de mogelijkheid tot een open en eerlijke dialoog met de hoogste autoriteiten, alhoewel de president niet persoonlijk aanwezig was. “Amnesty International zal pal staan voor de mensen die ons het meest nodig hebben, voor de plattelands- en inheemse gemeenschappen, totdat hun mensenrechten onvoorwaardelijk gerespecteerd zullen worden”, aldus Vega.

Vertaald uit het Spaans en enigszins ingekort door Wim Hardeman

Deze bijdrage vormt onderdeel van de ‘Paraguay Special’, voorjaar 2017.

Amnesty International, afdeling Paraguay

Gerelateerde berichten

Een nieuwe Guatemalteekse lente

Een nieuwe Guatemalteekse lente

80 jaar nadat in Guatemala de periode aanbrak die de “tienjarige lente” wordt genoemd, een periode ingeluid met het aantreden van de eerste democratisch gekozen president, de hervormer Juan José Arévalo, was daar in 2023 plotseling zijn zoon: Bernardo Arévalo. De zoon had onmiskenbaar het idealisme en gevoel voor sociale rechtvaardigheid van zijn vader geërfd maar hij liep al tegen de zestig toen hij politiek actief werd. Mogelijk wist hij te goed wat de huiveringwekkende gevolgen konden zijn.
Tot verassing van velen en tot frustratie van de zittende macht, die alles uit de kast haalde om hem tegen te houden – maar het was te laat – won Bernardo Arévalo de presidentsverkiezingen en werd hij begin 2024 geïnaugureerd. Voor veel Guatemalteken gloort er hoop, hoop op een nieuwe democratische lente.

Lees meer
Uitzending Spoorloos 1 november over geroofde Argentijnse baby’s

Uitzending Spoorloos 1 november over geroofde Argentijnse baby’s

De uitzending was woensdagavond 1 november, maar kan op Uitzending gemist worden teruggekeken. In de laatste uitzending van dit seizoen vertelt de in Nederland woonachtige Ana haar verhaal. Tien jaar geleden werd middels DNA-onderzoek vastgesteld dat zij tot de zogenaamde roofbaby’s behoort. Haar beide ouders zijn tijdens de Videla-dictatuur vermoord. Haar moeder was vijf maanden zwanger toen zij werd gearresteerd. Op één klein berichtje kort na haar arrestatie werd nooit meer iets van haar vernomen. Haar dochter Ana is geadopteerd, iets dat zij pas op 36-jarige leeftijd te horen kreeg.

Lees meer
agsdix-null

Politiek & Maatschappij

agsdix-null

Kunst & Cultuur

agsdix-null

Vrije tijd & Toerisme

agsdix-null

Economie & Ondernemen

agsdix-null

Milieu en Natuur

agsdix-null

Onderzoek & Wetenschap

Blijf op de hoogte

Adverteren op onze website?

Dat kan! Tegen een scherp tarief plaatsen wij uw advertentie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in en ontvang onze digitale nieuwsbrief met een overzicht van onze nieuwe artikelen.

Volg ons op social media

Wees als eerste op de hoogte van nieuwe artikelen en deel artikelen met uw netwerk.

Share This