Politiek & Maatschappij

Grote zorgen over rechten inheemse gemeenschappen

30 april 2017

Auteur: Amnesty International Paraguay

Amnesty International presenteert jaarverslag Paraguay

Amnesty International heeft in februari haar jaarverslag 2016/17 uitgebracht over de mensenrechtensituatie in de wereld. In het kader daarvan heeft de afdeling Paraguay van Amnesty International bijeenkomsten met de regering en acties op de pleinen van Asunción en Gran Asunción georganiseerd. Daarbij waren vertegenwoordigers aanwezig van plattelands- en inheemse gemeenschappen, die in het hoofdstuk over Paraguay genoemd worden.

In dit hoofdstuk stelt Amnesty “dat de armoede is afgenomen, maar dat vooral kinderen en jongeren nog steeds in armoede leven. Inheemse volken wordt nog steeds hun landrechten ontzegd en zij hebben geen inspraak in projecten die hun leefgebied aantasten. Zowel inheemse volken als Afro-Paraguayanen worden gediscrimineerd. De goedkeuring van een wetsontwerp om discriminatie te beëindigen laat nog altijd op zich wachten. Ook wordt melding gemaakt van schendingen van de vrijheid van meningsuiting en van vervolging van journalisten en mensenrechtenactivisten. En het grote aantal tienerzwangerschappen blijft zorgen baren.”

In het kader van de presentatie van het jaarverslag vonden bijeenkomsten plaats met gezagsdragers, zoals de voorzitter van de Senaat en afgevaardigden van de Commissie Mensenrechten van de Senaat, de minister van Justitie en zijn directrice mensenrechten. Daarnaast waren activisten van Amnesty International met een stand aanwezig op het O’Learyplein, waar geïnteresseerden het verslag konden inzien.

Openstaande schuld

Senator Blanca Ovelar, lid van de Commissie Mensenrechten van de Senaat, erkende dat er een grote schuld bestaat tegenover alle inheemse gemeenschappen. Zij betreurde de wijze waarop de Paraguayaanse overheid omgaat met de problemen van de inheemse volken. Volgens haar spant de overheid zich te weinig in om de mensenrechten te garanderen. Tot slot verontschuldigde zij zich voor de openstaande schuld van Paraguay tegenover de inheemse volken.

Pedro Santacruz, medelid van de Commissie Mensenrechten van de Senaat, verklaarde dat de intentie er is om de inheemse gemeenschappen te helpen, maar dat daarvoor politieke eenheid nodig is. Hij stelt dat er een proces van discussie moet komen om tot oplossingen te komen. Hij betreurde dat er zo weinig bereikt is en noemde als voorbeeld de zaak Curuguaty (foto).

In het district Curuguaty werden in 2012 elf boeren en zes politieagenten gedood bij een protest tegen gedwongen landonteigening. Dertien boeren werden vervolgd voor de dood van de politieagenten, maar er is nooit onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de politie bij de dood van de campesinos.

Ever Martínez, Minister van Justitie, benadrukte dat de regering altijd bereid is om plattelands- en inheemse gemeenschappen te ontvangen en naar hun klachten te luisteren. De minister nam nota van de gevallen die werden gepresenteerd door de rechthebbenden en beloofde de klachten door te geven aan president Horacio Cartes.

Open dialoog

María Teresa Añazco, voorzitter van Amnesty International Paraguay, toonde zich tevreden over de bijeenkomsten, omdat rechthebbenden hun klachten hebben kunnen indienen bij het parlement en hun zorgen hebben kunnen uiten over de zaken die nog in behandeling zijn bij de overheid. Tot slot sprak Añazco de hoop uit dat tussen nu en 10 december – internationale dag van de mensenrechten – oplossingen worden gevonden voor de problemen en conflicten in Paraguay die worden genoemd in het jaarverslag.

De inheemse gemeenschappen en boerenorganisaties, op hun beurt, verzochten de autoriteiten om gehoor te geven aan hun klachten, die zij al jaren geleden hebben ingediend. Als er geen antwoord komt van de overheid, zullen de noden in hun gemeenschappen alleen maar toenemen, en zullen hun rechten voortdurend geschonden worden.

Volgens Rosalía Vega, directrice van Amnesty International Paraguay, bood de presentatie van het jaarverslag de mogelijkheid tot een open en eerlijke dialoog met de hoogste autoriteiten, alhoewel de president niet persoonlijk aanwezig was. “Amnesty International zal pal staan voor de mensen die ons het meest nodig hebben, voor de plattelands- en inheemse gemeenschappen, totdat hun mensenrechten onvoorwaardelijk gerespecteerd zullen worden”, aldus Vega.

Vertaald uit het Spaans en enigszins ingekort door Wim Hardeman

Deze bijdrage vormt onderdeel van de ‘Paraguay Special’, voorjaar 2017.

Amnesty International, afdeling Paraguay

Gerelateerde berichten

Geweld in Haïti groeit terwijl overheid toekijkt

Geweld in Haïti groeit terwijl overheid toekijkt

Het geweld blijft toenemen in Haïti. En terwijl het geweld zich tot voor kort concentreerde in en rond de hoofdstad Port-au-Prince, breidt het zich nu uit naar omliggende regio’s, zoals de Artibonite, een landbouwgebied ten noorden van Port-au-Prince. De facto premier Ariel Henry dringt aan op ingrijpen door de Verenigde Naties. Veel Haïtianen zien in de passieve houding van de regering tegenover het geweld boze opzet. Henry heeft er baat bij, wanneer de situatie onhoudbaar wordt. De bevolking is het slachtoffer.

Lees meer
agsdix-null

Politiek & Maatschappij

agsdix-null

Kunst & Cultuur

agsdix-null

Vrije tijd & Toerisme

agsdix-null

Economie & Ondernemen

agsdix-null

Milieu en Natuur

agsdix-null

Onderzoek & Wetenschap

Blijf op de hoogte

Adverteren op onze website?

Dat kan! Tegen een scherp tarief plaatsen wij uw advertentie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in en ontvang onze digitale nieuwsbrief met een overzicht van onze nieuwe artikelen.

Volg ons op social media

Wees als eerste op de hoogte van nieuwe artikelen en deel artikelen met uw netwerk.

Share This